Socialt ansvar - CSR

Vi tror på att en utmärkt affärsverksamhet handlar inte bara om ekonomi, utan också om ansvar och etiska val. JM Band grundades med ett holistiskt och karma-baserat tillvägagångssätt till affärsverksamhet, som vi strävar efter att behålla även när vår organisation växer och många processer cementeras. Det kräver en aktiv ansträngning att hålla fast vid kärnvärderingarna när produktionen ökar och nya medarbetare ansluter sig.

Hos JM Band har vi arbetat i årtionden för att säkerställa en hållbar verksamhet och skapa värde både för samhället och våra kunder. Här är några av de initiativ som gör oss stolta:

En inkluderande företagskultur (CSR)
Vi tror på en mångsidig arbetsplats där alla känner sig välkomna, respekterade och uppskattade. Vi förstår att varje individ bidrar med unika perspektiv och färdigheter som berikar våra gemensamma mål.

Återanvändning av förpackningar sedan 2014 (CSR)
I en värld med växande miljöbekymmer har återanvändning av förpackningar blivit ett centralt fokus för oss. Sedan 2014 har vi återanvänt förpackningar som vi får från våra leverantörer, en praxis som gynnar miljön och understryker vårt engagemang för hållbarhet.

Val av leverantörer som minskar CO2-utsläpp (CSR)
Vårt ansvar sträcker sig bortom våra egna operationer. Vi väljer leverantörer som delar vår vision om hållbarhet och aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp. Detta säkerställer att hela vår leveranskedja arbetar mot en mer hållbar framtid.

Förutom dessa initiativ har etik, miljö och välgörenhet alltid varit centrala pelare i vår verksamhet:

Etik:
Vi övervakar noggrant ursprunget av våra produkter och de råvaror vi använder. Vi besöker regelbundet våra leverantörer för att säkerställa ordentliga arbetsförhållanden och tvekar inte att söka alternativ när våra standarder inte uppfylls.

Miljö:
Skydd av miljön är en strategisk fokus i vår verksamhet. Förutom återanvändning av förpackningar använder vi miljövänligt bläck i våra tryckprocesser och använder termoenergi i torkningsprocessen. Våra faciliteter drivs av solenergi. Vi lanserar kontinuerligt produktlinjer som är nedbrytbara eller tillverkade av återvunna material.

Välgörenhet:
Vi har en lång historia av att stödja välgörenhetsändamål, särskilt de som bekämpar sjukdomar, stöder personer med funktionshinder eller barn i nöd, samt de som svarar på naturkatastrofer.

Historia & Handel:
Vår resa började med Velcro®-remmar och tog en spännande vändning mot kontrollarmband. Vi fungerar som grossist genom vår webbutik.

Vi åtar oss att fortsätta vår resa mot ökad hållbarhet och samhällelig påverkan, och vi bjuder in dig att vara en del av denna vision.