Betaling%20hos%20JM%20Band%20(1)-min.png

Betalningsmetoder på JM Band

                                                                            9.png

VISA, MasterCard och Dankort                                        Betalning via faktura     

Betalning genom Teller (PBS)                                           Företag och föreningar kan efter 

  via QuickPay.                                                                    överenskommelse betala för

- SSL (Secure Socket Layer) &                                           online order med om

  3D Secure betalning.                                                        betalningsfrist 30 dager.                                                          

                                                                                                

                                                                                                   

                                                                              

Betalning via elektronisk faktura                                          Banköverföring

EAN - Beställningar från offentliga                                           Vi accepterar banköverföringar

institutioner eller stora företag med 13-siffriga                         via nätbank. Se vår 

EAN-nummer accepteras utan förskottsbetalning.                  bankuppgifter nedan.

Personen vilken beställare måste godkännas                          SEB Sverige

av institutionen och order skickas uteslutande                         Kungsträdgårdsgatan 8, 11

till institutionens adress.                                                           Stockholm, Sverige

                                                                                                  BANKGIRO: 5602-5000