Leverans och hantering
 
Leveransavgifter varierar beroende på totala vikten / volymen för transporten.
 
Avgifter

Frakt- och hanteringskostnader innefattar hantering och emballeringsforskrifters avgifter.

Lagervaror skickas generellt samma dag

Tryckta varor skickas generellt efter en dag

Paketleveransföretagt - försäkrade
Placeras i ett post kuvert - ansvar för klienten

Frakt - via Post Danmark / UPS
 
samling
Vi rekommenderar att du samlar din order. Vi kan inte gruppera två seperata ordrar. Leveransavgifter betalas per order.